Varde Kommune udvider Rådhuset og samler administrationen

Størstedelen af det administrative personale i Varde Kommune skal i fremtiden samles på Bytoften, hvor det nuværende rådhus udvides.
dato

Alle seks partier i Byrådet står bag en ny aftale, som samler størstedelen af Varde Kommunes administrative personale på Rådhuset, der står over for en udvidelse.

Byrådet i Varde Kommune har siden budgetforhandlingerne i efteråret undersøgt mulighederne for, hvad der skal ske med Borgercenter Varde (BCV). Det har hele tiden stået klart, at der er brug for at nytænke de nuværende fysiske rammer, hvis BCV også i fremtiden skal være en god arbejdsplads.

Byrådet har arbejdet ud fra en vision om, at de kommunale kvadratmeter skal bruges så klogt som muligt, og at de samtidig skal danne rammen om et godt arbejdsmiljø.

Alt fra renovering til nybyg har været på tale, og beslutningen er altså nu truffet med et samlet budget på 130 millioner kroner.

Den kommunale administration skal hovedsageligt samles på Bytoften i et nyt, moderne byggeri tilknyttet Rådhuset. Samtidig skal de eksisterende ledige kvadratmeter hos entreprenørenheden i Sig og på det gamle rådhus i midtbyen udnyttes med udflytning af arbejdspladser fra Bytoften eller BCV.

Beslutningen forventes endelig vedtaget til næste byrådsmøde tirsdag den 3. september.

Mads Sørensen, borgmester i Varde Kommune:

”Efter grundigt forarbejde har partierne bag budget 2024 valgt at udmønte de afsatte midler til en udvidelse af det eksisterende rådhus ved Bytoften. Når vi kigger ind i fremtiden, så er behovet for moderne og fleksible rammer vigtigt. Samtidig ønskes et spændende byudviklingsprojekt på BCV-grunden på Frisvadvej realiseret.”

Claus Brink, gruppeformand for Venstre:

”Venstre har holdt fokus på en komplet og fremtidssikret løsning, der gør Varde Kommune fleksibel og attraktiv - både for rekruttering og bygningsdrift. De kommunale kvadratmeter inklusive drift og vedligehold nedbringes med ca. 7500 m2, og samtidig får vi mulighed for spændende områdeanvendelse af sygehusgrunden på Frisvadvej." 

Søren Laulund, gruppeformand for Socialdemokratiet:

“Socialdemokratiet har primært brugt sin indflydelse på borgerne og de ansattes trivsel. Vi er især glade for medinddragelsen af de ansatte og en indretning med minimum 50 enkeltmandskontorer. Vi får en løsning med fokus på et godt arbejdsmiljø og afhjælpning af problemerne med indeklimaet på Bytoften.“

Steen Holm Iversen, gruppeformand for Det Konservative Folkeparti:

"For Det Konservative Folkeparti har det været helt afgørende at få en helhedsløsning, der både sikrer den kommunale administration gode vilkår og borgerne en god betjening. Vi er gået målrettet efter den mest bæredygtige løsning både set fra et økonomisk perspektiv og et klimaperspektiv."

Julie Gottschalk, gruppeformand for Dansk Folkeparti:

”Med en ny aftale om udvidelse af Rådhuset giver vi medarbejderne en ny arbejdsplads, der opfylder behov, ønsker og synergier. Vi skal bygge med et øje for fremtidens administrative ændringer, så vi får en driftstærk bygning. Det skal sikre de bedste arbejdsvilkår samt en god service til borgerne."

Inger Marie Kristensen, gruppeformand for Kristendemokraterne:

”Kristendemokraterne ser med glæde på, at vi skaber fremtidssikrede og moderne rammer for den fremtidige opgaveløsning. Vi synes, at et nybyggeri i tilknytning til det nuværende rådhus på Bytoften, er den bedste løsning, når man ser på den langsigtede klimabelastning, de langsigtede driftsudgifter og i det hele taget den bedste udnyttelse skattepengene.”

Tine Toft, gruppeformand for Socialistisk Folkeparti:

”Det har været nødvendigt at få truffet en beslutning vedrørende Borgercenter Varde, så vores medarbejdere sikres et godt arbejdsmiljø og gode arbejdsbetingelser. Med den aftale vi har lavet, tager vi udgangspunkt i de konkrete opgaver, funktioner og synergier, hvilket har været vigtigt for SF."

Kilde: Varde Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.